Sunday 23rd July 2017,
Poetry Potion

Mkhwekazi by Zandile Dumakude

Zandile Dumakude 2 January 2017 a poem a day challenge, poetry Comments Off on Mkhwekazi by Zandile Dumakude
Ngangithula ngibiku,
Ngangiziba Kungidla,
Ngibinyeka wen’ owabona intombi ifa uthando.
Ukuthula Akusizi,
Mkhwekazi wami ngihawukele,
Ngingasali dengwanenge ngenxa
yokusha ngomtanakho,
Ngivumele ngimenze indlovukazi yami,
Ngivumele ngithokozisa, ajabulele uthando
Olumnene engizomupha lolana, Luyamfanela vele.

Phela angilona ibhange lenkece, okanye isithuthi semali
Mkhwekazi Nginxaniwe,Nginxaniwe mkhwekazi.
Ngiphuzise amacwak’ amtoti
Azohlala kahle ngaphakathi kimi.
Kanti kuganwa abanjani,
kanti kuyicala yini ukuthanda umuntu.

Njengobani owake waba impohlo enaye umaqonda,
Kanti ngenzeni kubani,
Ngihlekwa ngisho nayizinyoni,
ngesenzo sakho Mkhwekazi ndini.
Anginazo izigidi zamarandi kuze
Ngifanele indondakazi yakho.
Mkhwekazi ngixolele.

Zandile Dumakude is a Student of University of South Africa, She’s doing teaching. This poem is about Love, Our parent they want unaffordable things during Lobola negotiation. To the poem we found husband to be, begging mother of his fiancé to be calm down.
Rate this post

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.