Mofufi fofa by Tshegofatso Monaisa

Tshegofatso Monaisa | December 1st, 2007 | poetry | No Comments

Poet Bio

Ke high flyer
Ke fofa le Dolce and Gabana
Or does that really matter?

Papa’a ka a ntse a tshela o ntheetse a re ke fofe
O na itse gore ke tlile go fofa ke santse ke le motho

Ga ke na sepe le boDolce and Gabana
Ke ikgantsha ka Sun Goddess le Hip Hop ya mo gae
Ke ngwanyana wa motswana ga ke tshege
Ke ngwanyana wa motswana ke ipela ka tsa setswana
Le seXhosa
Le seZulu
Le seNdebele

Ga ke tlhoke go kopa tetla
Nnete e tla phela e ntse e ntetla
Ke tlile go fofa ke kgale ke ntse ke leka,
Nyaa,
Nnete fela ke gore ke tla dula ke ntse ke leka go fofa

Fofa mofufi

Translation

Flyer, fly

I’m a high flyer I fly with Dolce and Gabana
Or does that really matter?

When my dad was still alive he told me to fly,
He knew I would fly whilst I was still a person.

I don’t care about Dolce and Gabana
I take pride in Sun Goddess and Mzanzi Hip Hop.
I’m a Motswana girl, take me seriously,
I’m a Motswana girl, I take pride in whatever’s Tswana, Zulu, Venda, Xhosa or Sotho.

I don’t need to ask permission,
The truth will always grant me permission.
No really, the truth is I am going to fly, I have long been trying,
No really, the truth is,
I am going to fly.

Fly, flyer

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 3.2]
(Visited 3,952 times, 1 visits today)