Mokgaetši by Moses Seletisha

Moses Seletisha | October 14th, 2017 | poetry | No Comments

Poet Bio

Kgaetšediaka, Mokgaetši.
ge ese fela o ile wa šušumeletšwa legageng la dipela
ke banna ba bararo
bago hlobola ditšwaro
ele ge ba hlokile maitshwaro
ba go fetoša selepe ka go adimišana ka wena
sello sa gago se hlokile šedi
dithabeng go dula diphoofolo tša go swana nabo
“o tla hlakodišwa ke mang?”
madila a be a ba seboditše tša ntle ga seatla
o ile ke ithapeletša ka megokgo
yaba ge ba sega bja moroko
ba amogetšane ka wena tekano ya iri
le kgotlopo e sa šomišwe
ba go hweditše o le kgarebekgarebe
madi gago a se ba gake
ba tšwelapele ba iphepa
ba ile go ikabela
ba šušumeletša molongoana wa lepotlelo la madila
ka gare go tša gago dikgoro
yaba gotšwa ka magoro!

Glossary:
The poem talks of a young girl who was gang-raped, tortured and lost her virginity through a line up of drunk perverts.

Poet Bio

Seletisha Moses is a radical performance poet, translator and published author. From Tsimanyane, Limpopo – South Africa. He writes in Sepedi now known as Sesotho sa Lebowa.

Click to rate this post!
[Total: 35 Average: 4.6]
(Visited 729 times, 1 visits today)