Ink and Revolution by Alikzandre Marais

[tabby title="Poet Bio"] Cannonic pendripping comelyremember the blastthat sent orbital somedesires buttstuck on the pagein the room thereafter isa word thatwets the pageonly as a trigger. [tabby title="Poet Bio"] Alikzandre Marais is an intrepid explorer of the self, and to...

Vir Sinéad – ‘n skoenlapperaar by Alikzandre Marais

[tabby title="Poet Bio"] Die fllinkflous retoriek,verdoemd verduiseldeur die magiese interteks,span streks sy kloueom jou melodieuse nek. Jy was tog seker meeras net die seerwat ingekloof in jou aredie gebaar van die barbariesedrajy steeds daardieseer om jou keelof is dit te...

Constitution #14 by Alikzandre Marais

[tabby title="Poet Bio"] Resist,I am falling out of existence. Resist,the urge to be a non-beingTraveling along a white line. Resistthe deadening weightin your bones, stifling theconflagration in your cavernous chest. Resistthe weightless charmof the panoramic pull,each atom flaring indignantly,that seeks...