Maye Mlomo Wami by DC Sithole

[tabby title="Poet Bio"] maye mlomo wami kwakuhle ngaleziya zinkathi sihamba sibona ubuhle bezwe yeka simamatheka wawuhlezi umuhle njenge ntokazi ezimisele ukuya emcibini othize yeka bantu bebona ubuhle bakho bugcamile njenge mbali iqhakaza ehlobo maye ngiyazikhumbula lezo zinsuku oh maye mlomo...