Stake Of The Nation By Vus’umuzi Phakathi

[tabby title="Poem"] Abakwaskebhe bafika,betshetha amalanga omisa umthombokakhokho,kamkhulu,kababa.Ulimi soladuba,Ifu elimunyama elathwal' uZulu lona seladuka,Ngakho ngizibika kanjani ngomlomo oswel’ulimi?Angani olwab' ulimi bona basiboleka,Olude, olunzima kanjalo futhi oluhle umasikhuleka,Phela ngowabo umdali esimkhonzayo,Elabo idamu esiliphuzayo,Liyaphuphum' ekhaya akekho okhuzayo.Phuthuma Zulu!Khuza Zulu, ikhaya liyaminza olwandle!ngikhuza njani...

Poetry Seen: Poetry Reading by Sarah Godsell (27 April 2018)

On 27  April 2018, Sarah Godsell will be at African Flavour Books to read from her debut collection Seaweed Sky (Shortlisted for the 2018 NIHSS awards) and be in conversation with Busisiwe Mahlangu. Details Date: 27 April 2018 Venue: African Flavour...