POET MUSE: Matete Motsoaledi (1980-2020)

(Poet, photographer, musician) Ke iphapantšha le thlagoEke ga ke bone letago la gagoPelo yona e lebala mošitoGe fela nka go bea leihloKe telela poifoKa ba mogale ke se na marumoKe a fišegelwaKe leka go kgotlelelaKe ile ke a go fihlelaEfela...