Featured Poem: Phomolo by Katleho Kano Shoro

Shhh Ba tlohela ba robale Ba phahlolle diphate ho fihlella mahlo a bona a mela dithoko Ha ba bokwe ke ditoro Shhh Kwenya modumo Re hloka kgefutso ho omisa meogo ho hema kgotso ho ana bophelo Wena, MmaLefu le Moradi...