Ikhambikazi by Sarah Guinevere Smit

[tabby title="Poem"] Ukube bengingaphuza ukukhanya kwemibalabalaKhona bengizoziphakamisa ngakhoNgizisusele ukhwantalala lwami olubuthuntu Kepha kukhona isigujana somuthi, ikhambikazi lobuliliEngingekwazi ukuphila ngaphandle kwaloNgizijova ngalo esikhunjeniLingilungisa isifo sami sokuba nomzimba ongangifanele Ngiphenduka umungcwi ngaphandle kwekhambi lamiIsithunzela sowesifazane esisidumbu saso sidliwa ubudodaUkube ngangingase ngiphuze impilo...