Makgolokhukhu by Moses Shimo Seletisha

[tabby title="Poet Bio"] I Mphiwafela ke lefeela Ge o ntšha lekgolo la diponto go šala sono Ka mokutwaneng gago poto Ka mafuri moeta o ribegilwe Dithoko le maše di timetšwa ka mare Ge e le meetse a pšhile Makgolo o...