#Ditjehotsathutodihanahowa by Thabiso Tsietsi Lakajoe

[tabby title="Poem"] Aforika Borwa e tuka malakabe, E tukiswa ke ho tshaba dinnete Mmuso o tahwa ke mafura o furalletse dinnete Baetapele ba tshepitse thuto ya mahala Empa diketso tsa bona di a paka hore ba a lebala Baithuti ba...