L’ afuxida / The Escape by Xe M. Sänchez

[tabby title="L' afuxida"] Nagües por afuxir.Puedes imaxinarqu’atoparás lloñeun nuevu llar,un llugarpa entamar otra vegada.Pero nun escaezasqu’ensin el to pasáunamái yes un mapaensin nomes,namái un poemaensin pallabres. [tabby title="The Escape"] You wish to escape.You can imaginethat you will find fara new...