Mkhwekazi by Zandile Dumakude

[tabby title="Poet Bio"] Ngangithula ngibiku, Ngangiziba Kungidla, Ngibinyeka wen’ owabona intombi ifa uthando. Ukuthula Akusizi, Mkhwekazi wami ngihawukele, Ngingasali dengwanenge ngenxa yokusha ngomtanakho, Ngivumele ngimenze indlovukazi yami, Ngivumele ngithokozisa, ajabulele uthando Olumnene engizomupha lolana, Luyamfanela vele. Phela angilona ibhange lenkece,...

Ulibambe Lingashoni by Zandile Dumakude

[tabby title="Poet Bio"] Ukube nginguwe ngabe angisabonwa. Ukube nginguwe ngabe sengishaye utshani, Ngoba into yokuzinz’awusenayo. Ulibambe lingashoni. Udlalile ngathi, wasenza izimpumputhe senzeka, Wasenza izithipha zoqobo. Pho usalindeni? Hamba! Kubobonke akekh ‘oshokahle ngawe, Bonke bakhuluma kugobhoze enzingenam’khawulo. Ulibambe lingashoni. Usephucile izintandokazi...